Onze vaste wekelijkse activiteiten zijn:

Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via kbomariaheide@gmail.com of via de gegvens die achter de activiteit staan.

Maandag:

Eetpunt: 12:30 uur. Aanmelden bij Thea Hermes tel.nr. 0413-367764 / 06-30697014

Jeu de Boules: maandag- en woensdagmiddag 13:30 uur

Dinsdag: 

Kienen: 14:00 -17:00 uur. Elke eerste dinsdag van de maand, o.l.v. Gerrie Bongers en Hanny van de Graaf

MBVO-met een steuntje: 11:00 – 12:00 uur

Woensdag: 

MeerBewegenVoorOuderen: 10:30 – 11:30 uur

Koersballen: 13:30 – 15:30 uur. Aanmelden bij Nelly van de Aa, Ringoven 16, tel. 0413-362168

Jeu de Boules

Donderdag: 

Onderonsje kaarten en biljarten: 09:30 uur

Keezen, volgens vastgestelde data in mail 19:30 uur

Vrijdag: 

Eetpunt: 12:30 uur. Aanmelden bij Thea Hermes tel.nr. 0413-367764 / 06-30697014 

En nog meer:

  • ziekenbezoek
  • ontspanningsavond in oktober
  • kerstviering
  • fietsen in de vakantie
  • dagreis in de maand juni
  • meerdaagse reizen
  • tuinonderhoud basisschool
  • ouderenadvies
  • etc.

Zie ook Menu/Agenda voor de jaarlijks vastgestelde data.